Gelişim

“Ergenlik” kavramını tek bir cümle ile tanımlamak haksızlık olur. Genellikle 13 ile 18 yaş arasındaki dönem olduğu söylense de, ergenliği sadece bir yaş aralığı olarak anlamak doğru olmaz. Bunun yerine ergenlik, insanın “çocuk” olmaktan “genç” olmaya doğru ilerlerken yaşadığı fiziksel, cinsel, sosyal, duygusal ve zihinsel değişmeler yumağıdır, demeliyiz.

Ergenler, enerji ve heyecan doludurlar, yaratıcıdırlar ve muhteşemdirler. Tüm karşı çıkışlarıyla kendilerine toplumda yer açmaya çalışırken, bir yandan da erişkinlerin varlığına, yol göstericiliğine ve koruyuculuğuna gereksinim duyarlar.

Cesaretlerini ve yaratıcılıklarını besleyen, örnek aldıkları, gerektiğinde danışabildikleri ve destek bulabildikleri yetişkinler isek, ne mutlu bize...Kaynaklar:
Developing Adolescents: A Reference for Professionals. American Psychological Association. 2002.

Kulaksızoğlu  A. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi. 2004.

Cromer B. Adolescent Development. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011: chap 104

https://childdevelopmentinfo.com/child-development/teens_stages/