Arşiv

İnsan Hakları Günü

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan Madde 26 şöyle der:

  1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim, hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
  2. Öğretim, insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim, bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
  3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.
  4. İnsan Hakları Beyannamesi, Birleşmiş Milletler’in ilk temel icraatlarından biridir ve tüm dünya üzerinde insan yaşamında etkili olmaya devam etmektedir.

Evrensel Beyanname’nin benimsenmesi İkinci Dünya Savaşı sonrasında barış emelleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Doküman “tüm insanlık için Magna Carta” olarak tanımlanmış, bundan dolayı evrenselliğe, bölünmezliğe ve tüm insan haklarıyla ilişkiye odaklanmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tarihte en çok tercüme edilmiş dokümandır.

KAYNAK: 

www.unicef.org/turkey

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.