Gelişim

Zihinsel Gelişim

Ergenlerde düşünme, mantık yürütme ve anlama becerileri çarpıcı şekilde değişir. Durumları mantıklı bir şekilde, sebep – sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilmeye başladıklarını fark edersiniz. Sembolleri ve metaforları anlamaya ve kullanmaya başlamışlardır. Bu üst düzey düşünme becerisi sayesinde, yavaş yavaş, gelecekle ilgili planlar yapabilmeye, alternatifleri ele alabilmeye ve hedefler koyabilmeye başlarlar.

Elbette her konuda olduğu gibi zihinsel gelişme konusunda da ergenler arasında farklar vardır. Kızlar ve erkekler de bazı farklar gösterirler. Ergen kızların okuma ve sosyal becerilerdeki kendilerine güvenleri,  genellikle erkeklerden daha fazladır. Ergen erkekler ise atletik ve matematiksel becerilerde kendilerini daha iyi hissederler. Erişkinlere düşen, ergenlerin diğer alanlarda da gelişim göstermelerini teşvik etmek olabilir.

Birçok ailede ergenlik dönemi, eğitim hakkında geleceği ilgilendirecek kararlar alınması gereken bir dönemdir. Okul seçimi, belki okuldan ayrılıp iş hayatına geçme kararı, bazı mali sıkıntılara çözümler arama gibi sorunlar olabilir. Ergen her ne kadar zihinsel bir gelişim içinde olsa da en akılcı kararın alınabilmesi için yakınındaki erişkinlerin rehberliği gerekir.


KAYNAKLAR:

Developing Adolescents: A Reference for Professionals. American Psychological Association. 2002.

Kulaksızoğlu  A. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi. 2004.

Cromer B. Adolescent Development. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011: chap 104

https://childdevelopmentinfo.com/child-development/teens_stages/

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.