Gelişim

Sosyal Gelişim

Ergenler, yaşıtları, aileleri, okul çevresi, varsa iş çevresi ve toplumun geri kalan bireyleriyle ilişkiler geliştirirler. 

Ergenlikle birlikte yaşıtlarla ve arkadaşlarla ilişkiler aile ilişkilerinin önüne geçmeye başlar. Bu, ailenin önemini kaybettiği anlamına gelmez, çünkü ailenin yakınlığına ve güvenine hala gerek duymaktadırlar. Ancak bir yandan özgürleşmek, ilişki kurma becerisi geliştirmek, kimliklerini başka topluluklarda fark etmek ve değerler kümesi oluşturmak zorundadırlar. Yaşıtlarla ilişkiler, ergenin gelişimi açısından çok gerekli ve önemlidir.

Yaşam boyu unutulmayacak olan ilk aşklar ve ilk romantik buluşmalar genellikle bu döneme denk gelir. Bununla birlikte, günümüzde internet ve cep telefonları iletişimi kolaylaştırmakta ama bazı tehlikeleri de beraberinde getirebilmektedir. Korunmasız cinsel ilişki, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, taciz ve hamilelik gibi pek çok riskli davranış açısından erişkinlerin bu dönemde dikkatli ve uyanık olmaları gerekir. Ergenlere ailede ve okulda cinsel eğitim verilmesi, tacizden, hamilelikten ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın öğretilmesi çok önem taşır.

Ergenlik boyunca ebeveynlerle ergenler arasındaki çatışmalar giderek artar ve özellikle kız çocuğu ile annesi arasında belirgin bir çatışma yaşanır. Ne var ki bu çatışma, ergenin aileden kopmadan kendi özgürlüğünü kazanabilmesi için çözüm yolları bulma çabasının bir parçasıdır. Ergenin amacının sizi reddetmek olmadığına inanırsanız bu süreçte ona daha fazla yardımcı olabilirsiniz.

Okul, ergenlerin büyük kısmı için yaşamın önemli bir parçasıdır. Burada kazandıkları pek çok eğitsel ve yaşamsal beceri kişiliklerini şekillendirir ve benlik saygılarını etkiler. Okul seçimi birçok aile için en önemli kararlardan biridir. Oysa, ergenin okuduğu okulun büyüklüğünden, tipinden (devlet, özel…) veya öğretmen – öğrenci sayısından daha çok, yaşıtları ve öğretmenleriyle ilişkilerinin, ait olma duygusunun, önem veriliyor olma hissinin ve öğretmenlerin adil olduğuna inanmanın benlik saygısı gelişiminde önemli rol oynadığı saptanmıştır.

KAYNAKLAR:

Developing Adolescents: A Reference for Professionals. American Psychological Association. 2002.

Kulaksızoğlu  A. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi. 2004.

Cromer B. Adolescent Development. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011: chap 104.

https://childdevelopmentinfo.com/child-development/teens_stages/

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.