Sağlık, Tehlikeler

Birleşmiş Milletler’in Eli Taşın Altında

Derleyen: Sibel Şensu – 10.09.2016

Ergenleri ve gençleri bekleyen önemli tehlikelerden biri olan “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar” konusundaki bu yazımızı, bu alanda çalışan kurumlardan biri olan  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun web sayfasında yer alan bilgilere ayırdık.

  • Türkiye coğrafi olarak HIV / AIDS hastalığının Dünya’da en hızlı yayıldığı bölgede bulunmaktadır.
  • Türkiye’de ilk kez cinsel ilişkide bulunma yaşı ortalama 18 olarak   ortaya çıkmaktadır.
  • Üniversite öğrencilerinin yarıya yakını bir kez cinsel ilişkide bulunmakla dahi gebe kalınabileceğini bilmemektedir.
  • Genç evli kadınların %77’si HIV’i daha önce duymuşken, sadece %37’si HIV’in önlenebileceğine inanmaktadır. Bu grubun %82’si cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir.
  • Genç evli her beş kadından sadece biri prezervatif kullanımının ve tek eşliliğin HIV’i önleme yollarında biri olduğunu bilmektedir.
  • Üniversite öğrencilerinin yüzde 98’i gençlere özgü cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

UNFPA bu konuda ne yapıyor?

1994 yılında düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda oluşturulan Eylem Programı ve Milenyum Kalkınma Hedefleri çerçevesinde UNFPA, gençlik organizasyonları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanındaki bilgi ve hizmet gereksinimlerinin karşılanması için çalışmaktadır.

Politika Geliştirme: UNFPA, Türkiye’de gençlik politikalarının oluşturulması ve okullardaki eğitim müfredatlarında cinsel sağlık eğitimlerinin yer alması çalışmalarını desteklemektedir.

Eğitim: UNFPA Türkiye’deki pek çok üniversiteden, yüzlerce gönüllü eğitmen genç ile binlerce gence ulaşarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi çalışmalarını desteklemektedir.

UNFPA, eğitim almış ve istekli genç insanların, akranları (yaş, çevre ya da ilgi alanları yönünden benzer genç insanlar) ile birlikte gerçekleştirdikleri, gençlerin bilgi, tutum, beceri ve davranış yönünden gelişmesi ve kendi sağlıklarını koruma bilincini kazanmalarını amaçlayan eğitimsel etkinlikler olarak tanımlanan akran eğitimi metodunu uygulamaktadır.

Savunuculuk: UNFPA, gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve  hizmet ihtiyaçlarına ulaşmalarına yönelik; gençler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen farkındalık yaratma faaliyetlerini desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik: UNFPA, gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet sunum modelleri geliştirilmesi, gençlik merkezlerinin kurulması, sivil toplum kuruluşları ağlarının kurulması, güçlendirilmesi ve teknoloji tabanlı çalışmaların geliştirilmesi faaliyetlerini desteklemektedir.

ULUSLARARASI GENÇLİK AKRAN EĞİTİMİ AĞI TÜRKİYE, Y-PEER TÜRKİYE

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından kurulmuş, ergen üreme ve cinsel sağlığı ile ilgili bilginin daha etkili ve daha verimli bir şekilde yayılmasını sağlamak, akran eğitimi için mevcut olan eğitim materyallerini geliştirmek ve akran eğitimcilerinin ve eğitici eğitimcilerinin bilgi düzeyini yükseltebilmek için geliştirilmiş bir uzaktan öğrenim ağıdır.

Dünya’da 32 ülkede yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve binlerce gönüllü genç tarafından yürütülen bu ağ, Türkiye’de 22 Sivil Toplum Kuruluşu, 6 Uluslararası Eğitmen Eğiticisi, 20 Eğitmen ve 200 akran eğitimcisi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu ağın Türkiye sekreteryasını Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu yürütmektedir.

KAYNAKLAR:

http://www.unfpa.org.tr/v2/pages/ergenler-ve-gencler.php

www.youthpeer.org

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.