Gelişim

Duygusal Gelişim

Duygusal gelişme sırasında ergen, başkaları ile ilişkiler kurarak, stresle başa çıkmayı öğrenerek ve duygularını yönetebilerek gerçekçi bir kimlik, kişilik duygusuna sahip olur. Kişilik duygusu, ergenin kendisini nasıl gördüğüdür. Aynı zamanda, ne olabileceği ve ne olmak istediği de kişilik kavramı içindedir. Aslında bazen, insanın tüm yaşamı kişiliği sorgulayarak geçebilir. Ergenlik, bu kavramla ilk tanıştığı ve üzerinde düşünmeye başladığı dönemdir denebilir.

Kimlik, iki kavramdan oluşur: benlik kavramı ve benlik saygısı. Benlik kavramı içinde, ergenin kendini nasıl gördüğü yer alır. Yani, özellikleri (uzun, kısa,akıllı vs), görevleri, hedefleri, ilgi alanları, değerleri, inançları (dini,politik vs) gibi. Benlik saygısı ise, kişinin benlik kavramı hakkında ne düşündüğüdür. Yani, kendini ne kadar sevdiğidir, onayladığıdır. Farklı deneyimler ergenin kimliğinin oluşmasına, kendini tanımasına ve benlik saygısının gelişmesine yardım eder. Erişkinler, bu aşamada ergenlere yardımcı olabilirler.

Erişkinlerin bir diğer yardımı, ergenin “duygusal zekâ” gelişimi konusundaolabilir. Duygusal zekâ, stresle başa çıkabilme ve diğer insanlarla ilişkilerdeduyarlı ve etkili olabilme becerisidir. Bunun için ergenin kendi özününfarkında olabilmesi ve insanlarla ilişkiler, arkadaşlıklar kurabilmesi gerekir.

Ergenler, üzüntü, sevinç, öfke, korku gibi duygularını yoğun şekilde yaşar, bu duyguları şiir, öykü, günlük veya hatıra defterleri ile dışa vurmak isterler. Bununla birlikte duygularında hızlı değişiklikler gösterir, aynı olaya farklı tepkiler verebilirler. Bazıları günlük stresleri ile başa çıkmak için hayaller kurarlar, gündüz rüyaları görürler. Yalnız kalmaya, oda kapılarını kapatarak içe dönmeye gereksinimleri vardır. Çalışmaya ve hatta bazen eğlenmeye karşı isteksiz olabilir, depresif görünebilirler. Bu hallerinden ötürü kaygılanmışken, biraz sonra tekrar cıvıl cıvıl ve heyecanlı olduklarını görüp şaşırabiliriz.

Anlaşılamamak, tüm ergenlerin ortak yakınmasıdır. Eleştirmeden, küçümsemeden ve yargılamadan dinleyebilmek, onlara vereceğimiz büyük bir destek olacaktır.

KAYNAKLAR:

Developing Adolescents: A Reference for Professionals. American Psychological Association. 2002.

Kulaksızoğlu  A. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi. 2004.

Cromer B. Adolescent Development. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011: chap 104.

https://childdevelopmentinfo.com/child-development/teens_stages/

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.