Hastalıklar, Tehlikeler

Ergenlerde Spora Bağlı Sorunlar

Ergenlerde spora bağlı aktiviteler arttıkça yaralanmalar da çoğalmaktadır. Yüksek performans beklentisi duyulan çocukların erken yaşlarda ağır antrenman programlarına alınmaları ve çoğu zaman tıbbi destek olmadan çalışmalarını sürdürmeleri bu riski artırır. Yaralanmalar akut olabileceği gibi kronik, kalıcı sorunlar da ortaya çıkabilir.

2003’de ABD’de yapılan bir araştırmada her üç okul çocuğundan birisinin hekim tarafından tedavisi yapılması gereken ciddi bir spor yaralanmasına maruz kalma olasılığı olduğu gösterilmiştir. Bir başka araştırmada, spor yaralanması nedeniyle acil servise başvuran 5 – 21 yaş arası çocuklarda burkulma, kontüzyon ve kırıklar ilk sıraları almaktadır (sırasıyla %34, 30 ve 25). Güreş, cimnastik ve buz hokeyi ciddi (katastrofik) yaralanmaların görülebildiği spor dalları arasında sayılmaktadır. Ayrıca, basketbol ile tramplen ve kule atlama dallarında da önemli sorunlar yaşanabileceği ve bu sporlarda yüksek risk olduğundan önlem alınması önerilmektedir. Futbol oynayan çocuklarda sık görülebilen önemli bir sorun kafa travmalarıdır.

Kronik sorunlar arasında kırıkların özel bir yeri bulunmaktadır. Bir çalışmaya göre, bacak en sık kırığa rastlanan bölge, basketbol ise en sık görülen spor dalı olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği’ne Haziran 1995 ile Aralık 2001 tarihleri arasında başvuruda bulunan 10 – 17 yaşları arasındaki 1193 çocuk sporcuya ait veriler incelendiğinde, diz (%37.9) ve ayak – ayak bileği (%24.5) ilk sıraları almaktadır.

Spor yapan çocuklarda, bel ağrısı, ayak bileği burkulması, sever hastalığı, kas yaralanmaları, kas sertlikleri ve ezilmeleri de görülmektedir.

Yaralanmalara karşı önlemler alınması için anne – baba, spor eğiticisi, antrenör ve yöneticiler işbirliği içinde olmalıdır.

KAYNAKLAR:

Ergen E. Çocuklarda görülen spor yaralanmaları. http://www.atletizm.org/emin-ergen/cocuklarda-gorulen-spor-sakatliklari.htm

Habelt S et al. Sport injuries in adolescents. Orthopedic Reviews 2011; volume 3:e18

http://www.niams.nih.gov/health_info/sports_injuries/child_sports_injuries.asp

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.