İş Yaşamı

Ergenlerin Çalışması Yararlı mıdır?

Yazan: Sibel Şensu – 03.09.2016

Psikologlar, sosyologlar, ekonomistler gibi farklı alanlardan uzmanlar, ergenlerin iş yaşamı üzerinde pek çok çalışma yapmaktalar. 2009’da yapılan geniş bir literatür taramasında Staff ve grubu, bu soruyu ele alan araştırmaları gözden geçirmiş ve sonuçları dört ana grupta toplamışlar.

1) Birinci grup sonuçlara göre, ergenler ve aileleri, iş yaşamının onlara olumlu katkı sağladığını düşünmüşler. Ergenlerin sorumluluk alma kapasiteleri, zaman yönetimi becerileri artmış, erişkinlere karşı hissettikleri utangaçlığı atmışlar ve para hesabını öğrenmişler. Ayrıca, en azından iş ortamında kendilerini erişkin gibi görmüşler.

2) İkinci grupta toplanan yanıtlar olumsuz özellikte olup, iş yaşamının risklerine yoğunlaşmış. Çocuklar bir yandan okuyorsa, uzun saatler boyu çalışan gençlerin okul başarıları daha düşük olmuş. Okula gitmeme ve okulu bırakma oranları daha yüksekmiş. Çalışma saatleri arttıkça, ergenler daha fazla içki ve sigara kullanıyor ve daha fazla sorunlu davranış gösteriyorlarmış.

3) Üçüncü yanıt grubunda, iş yaşamı ile sağlıklı gelişim arasındaki ilişki incelenmiş. Ergenliğe girerken okula ilgileri daha yüksek ve hedefleri olan çocuklarda işe girme oranları daha düşük bulunmuş ve bu çocuklar işe girdikleri takdirde daha kısa süreler çalışmışlar. Uzun saatler çalışanların ise zaten daha fazla sorunlu davranış içinde olan çocuklar oldukları görülmüş ve bu çocuklar daha okulun erken yıllarından itibaren daha düşük notlar almakta imişler. Yani, ergenlikte sorunlu davranışlar görülüyorsa bu, işe girdikleri için olmayıp zaten daha önceden gelmekte imiş.

4) Dördüncü grup yanıt ise, iş yaşamının, ergenin özellikleri ve ortam koşullarına bağlı olarak farklı sonuçları olduğu yönünde imiş. “Ergenlikte iş yaşamı hakkında daha kesin sonuçlara varmak için, ergenin sosyal geçmişi, akademik başarısı ve çalışma nedenlerinin yanı sıra, işin kendisini ve gencin çalışırken karşılaştığı durumları da ele almak gerekir” sonucuna varılmış. 

KAYNAK:
Mortimer J. The Benefits and Risks of Adolescent Employment. Prev Res. 2010 January 1; 17(2): 8–11.

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.