Hastalıklar

Gençlerde Görülen Şeker

Diabetes mellitus yani diyabet, kandaki şekerin yükselmesi ile seyreden bir hastalıktır. Şekeri hücrelere sokan ve böylece kandaartmasını engelleyen hormon, pankreastan salınan insülin hormonudur.Diyabetin nedeni, pankreastan yeterli insülin salgılanamaması veya insülin direnci nedeniyle kandaki şekerin kullanılmak üzere hücrelerin içine alınamamasıdır. 

Üç tip diyabet vardır:
 Tip 1 Diyabet, Tip 2 Diyabet  ve Gebelik Diyabeti. 

Ergenlikte ortaya çıkan diyabet, genelde Tip 1 diyabettir (diğer adı ile Juvenil Diyabet). Nedeni bilinmemekte olup genetik yatkınlığı olan kişilerde viral enfeksiyonlar, stres veya travma sonucunda başladığı düşünülmektedir. Hastalarda ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, sürekli açlık hissi, kilo kaybı, bulanık görme, yorgunluk ve halsizlik gibi yakınmalar vardır.

Bu hastalarda hiç insülin üretilmemektedir ve bu nedenle insülinin,enjeksiyon yoluyla dışarıdan verilmesi gerekir.  

Ergenlerin büyük kısmının kısa sürede kendi iğnelerini yapabildikleri ve durumlarını izleyebildikleri görülse de bazıları, önemli psikolojik, sosyal ve fiziksel sıkıntılar hissederler. Durumu açıkça konuşabilmek ve paylaşabilmek önemlidir.Ergenlere kendilerini bir erişkin gibi idare etme şansı verilmelidir. Ayrıca tedavilerinde ne kadar dikkatli olursa, istediklerini yemek ve istedikleri aktiviteleri yapmak konusunda o kadar rahat olabilecekleri de öğretilmelidir.Kaynaklar:

Silverstein J et al. Care of Children and Adolescents With Type 1 Diabetes. Diabcare 2005; 28(1): 186-212.

Bundak R. Ergenlik çağında diyabet yönetimi. Turk Arch Ped 2011; 46 Suppl: 79-81Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olanözgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamındakorunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda linkverilerek alıntı yapılabilir.


Comments are Closed

Theme by North London MEDIA LTD.