Beşnebirka

Jeoloji Nedir?

Yazan: Neslihan Göncü – Jeoloji Yüksek Mühendisi & Necat Göncü – Jeoloji Yüksek Mühendisi – 2 Ocak 2022

Türkçesi “yer bilimi”. Dünyamızın içyapısını, oluşumunu, değişimini inceleyen bilim ve bundan yararlanmayı amaçlayan mühendislik dalıdır.

Jeoloji hayatımıza en çok dokunan disiplinlerden biridir. Deprem olasılıkları, zemin etütleri, maden aramaları, yeraltı sularının bulunması, jeotermal enerji araştırmaları, petrol kaynakları, ekonomik değerlendirmeler, hatta bakmaya doyamadığımız kıymetli ve yarı kıymetli taşlar hep jeolojinin konusudur.

JEOLOJİ NE ZAMAN?

Evimiz, dünyamız güneş sisteminde 4.5 milyar yıldır dönüp dururken o kadar çok değişim geçirmiş ve geçirmektedir ki, bu da biz jeoloji mühendislerini binbir gözlü olmaya zorlamaktadır. Bu oluşum ve değişimde matematik, fizik, kimya bilimlerinin tüm kuralları eksiksiz işlerken, inanılmaz büyük zaman süresi ve hayal gücümüzü zorlayan büyüklükteki mekânsal boyutlarla mikroskobik boyutların birlikte kavranması gerekir.

NEDEN JEOLOJİ?

Dünya üzerinde bir eşi daha olmayan muhteşem güzellikteki yüzlerce yapı adeta gözlerimizin önünde sergilenmektedir. Jeoloji de tam burada, görünenlerin yer altındaki durumlarını, devamını görmeye çalışır.

NEREDE JEOLOJİ?

Öğrenciliğimizin ilk yılı temel bilim dersleriyle geçer. İkinci sınıftan itibaren jeolojinin teorik dersleri başlar ve uygulama çalışmaları için sık sık yakın çevremizden başlayarak araziye çıkılır. Öğrendiklerimizi görmeye, anlamaya, bulmaya, değerlendirme yapmaya doğru yetiştiriliriz. Daha sonra buna uzun yaz stajları eklenir.

KİMLERLE JEOLOJİ?

Jeoloji mühendisleri, jeofizik, jeokimya, maden, metalürji, inşaat mühendisliği gibi pek çok alanın içinde, birlikte çalışır. Bu kadar geniş kapsamlı çalışma alanı jeolojiyi kendi içinde uzmanlık dallarına ayırmıştır. Bu yönüyle tıp bilimine benzer. Bir hocamız derdi ki: “Sizler dünyanın doktoru olacaksınız. Tıp doktorlarından farkınız, doktor sorusunu hastasına sorar, cevapları kendisi verir. Siz soruları kendinize sorup, cevapları da kendiniz vereceksiniz.”

NASIL JEOLOJİ?

Jeolojinin dallarından biri olan paleontoloji, dünyamızın geçmişini anlamaya çalışır, yaş tayinleri ve petrol aramalarında önemlidir.

Jeolojinin bir mikroskobik alanı daha vardır ki bunda da taşlar, “ince kesit” denilen zar inceliğinde inceltildikten sonra mikroskopta incelenir. Bu kesitlerdeki mineraller geometrik ve optik özellikleriyle rengârenk tarifsiz görüntüler verir. Bu uzmanlık alanında, gelen numunelerden arazinin hangi kayaçlardan oluştuğu saptanır.

Jeolojik araştırmaların olmazsa olmazı sondaj çalışmalarıdır. Sondajla alınan numunelere “karot” adı verilir ve yerin yüzlerce metre altından alınan karotlara ulaşıldığında ve çıkarıldığında yaşanılan heyecan benzersizdir.

Jeolojik araştırma ve değerlendirmeler için önce arazi çalışmaları, harita ve sondaj çalışmaları, ölçümler, numunelerin toplanması, kimya, mineraloji ve paleontoloji laboratuvar çalışmaları, madenlerde amaca uygun tenör ve rezerv hesapları, fizibilite çalışmaları vb. yapılır.

Komşumuz Ay ve gezegenlerde de benzer çalışmalar sürdürülmektedir. Havadan görüntüleme ve uydu görüntüleri de bu çalışmalara katkı vermektedir. Bütün bu araştırmalar için teknolojik olanaklar hızla artmaktadır.

İçine girdikçe çıkamayacağınız, güzelliğine doyamayacağınız ve asla sıradan gözlerle bakıldığında görülemeyen muhteşem dünyamız ve ona duyulan büyük sevgi ve hayranlıktır jeoloji.

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.