Okul Yaşamı

Nitelikli Öğretmen Kimdir?

Yazan: Gönül Sezer / Eğitimci, PDR – 18 Nisan 2017

Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi, o ülkenin sahip olduğu nitelikli insan gücüne bağlıdır. 

Nitelikli insan gücünün temelini nitelikli bir eğitim oluşturur. Eğitimin niteliği ise, o eğitimi veren kişinin yani öğretmenin niteliği, mesleki bilgi ve becerisi ile doğrudan ilişkilidir.

Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üzerinde hizmet üretemez. Bundan dolayı, “Bir okul, ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir.” denilebilir.

Eğitim sistemini, toplum sisteminden ve toplumsal ihtiyaçlardan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Günümüzde  eğitimi bir sosyal sistem olarak gören bilim adamları, bu sistemin üç temel öğesinin öğrenci, öğretmen ve eğitim programları olduğunu kabul etmektedirler.

Bir eğitim müfettişi olarak, iyi bir öğretmende olması gereken nitelikleri şöyle sıralamak isterim:

* Alan Bilgisi: 
Bilmediğini öğretemezsin.” sözünden hareketle iyi öğretmenler alanına hakimdir. Ancak her alanına hakim olan kişi, iyi bir öğretmen olmayabilir. 

* Sabır: Ders içinde bazen işler iyi gitmez. Öğrenci, beklenen sürede verileni alamaz veya sabrı zorlayan davranışlar, sınıf yönetimi konusunda zor anlar yaşatır. Sabır, böyle durumlarda en çok aranılan kişisel özelliktir. 

* Entelektüel merak: Öğretmen olmanın en iyi yanı, öğrenmeye devam ediyor olmaktır. Bu, ilk maddeyle de yakından ilgili, olmazsa olmaz bir niteliktir. 

* Kendine güven: Bu, kendini ve öğrenciyi tanımakla ilgili bir niteliktir. Daha da önemlisi, yeteneklerini, yapabileceklerini ve sınırlarını bilmek ve ona göre davranmaktır.

* Şefkat: Öğretmenle öğrencileri arasındaki yaş farkı her sene biraz daha açılır. Bununla baş etmek için gerekli niteliklerden birisi, hiç şüphesiz, şefkattir. 

*Başarı: Eğitim faaliyetleri, öğretmene verilen program çerçevesinde yürütülür ve en somut hedef, kazanımlardır. Sene sonunda “Neyi başardık?” sorusunun muhasebesini yapmakta yarar vardır.

* Planlama: Öğretmenliği bir yolculuk olarak düşünürsek, yolculuğun bileti “planlama”dır. Nereye, nasıl ve ne zaman gidileceği, plan üzerinde görülür. 

* Farkında Olma: Sınıfta ve yakın çevrede neler olup bittiğini görebilmek için bazen iki gözden fazlasına ihtiyaç duyulur. Öğretmenlik hisleri ve algısı burada devreye girmelidir. 

* Akıl Hocalığı: Hocalarımızdan aldığımız dersler, dersin içeriğiyle sınırlı değildir. Hepimize mutlaka ilham veren bir hoca olmuştur.

* Olgunluk: Çocuklukla yetişkinlik arasında gidip gelen bir kitleyle uğraşıyorsanız, olgunluğu elden bırakmamakta fayda vardır. Çocukla çocuk olmak keyiflidir, ancak büyüklüğün öğretmende kaldığı zamanlar çok daha değerlidir. 

* Toplumla ilişkiler: Ebeveynlerle, idareyle ve çevreyle iyi ilişkiler,  öğretmeni sınıfta güçlü kılar. 

* Organizasyon: Birebir iletişim kurmak yerine, sınıftaki öğrencilerin tamamını sınıf ortamına dahil etmek gereklidir. 

* Vizyon: Dersi anlatıp çıkıp gitmek değil, öğrencilerin yolunu aydınlatacak bir fener olmak önemlidir. 

* Bağlam: Öğrenilen konunun bağlamı, yani bir konunun diğer konularla olan ilişki ağı ve öğrencilerin gelişimine sunacağı katkı da öğretilmelidir. “Bu konu günlük hayatta ne işimize yarayacak?“sorusuna karşı hazırlıklı olunmalıdır.

* Vazife: Öğretmenlik, çoğu zaman hayatı idame ettirmek için yapılan bir işten ötesidir. Bu durum, idealizm ile de tanımlanabilir. 

* Coşku ve istek: Bu duygu, en az bilgi kadar öğrenciye ulaştırılması gereken kavramlardan biri, etkili bir öğrenme atmosferinin olmazsa olmazlarındandır. 

KAYNAKLAR: 

http://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=125596

http://www.kamudan.com/iyi-bir-ogretmenin-nitelikleri-12989.html

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.