Okul Yaşamı

Ergenlikte Öğrenme Stilleri

Yazan: Ece Gökyar – 30 Mart 2018

Öğrenciliğimizde ne kadar çok şeyi defterlere kitaplara not aldığımızı ve bol bol özet çıkardığımızı hatırlar mısınız? Öğretmenlerin bizden beklentisi buydu ve hala da geçerli olduğu bir gerçek. Peki, bu yöntem her çocuğa uygun mu? Pek söylenemez.

Kimi öğrenci duyduğunu ya da okuduğunu hafızaya kaydetmede ustadır, kimi gördüğünü zihninde resim olarak şekillendirmede. Kimi bir şeyi uygulamaktan, deneyimlemekten, dokunmaktan ya da hissetmekten hoşlanır, kimi canlandırma yöntemiyle daha rahat öğrenir. Kimi grup ortamında, kimi ise loş ışıkta çok daha iyi öğrenir.

Alışılagelen öğretme yöntemleri ise, evet, çoğu zaman dinleme, okuma ve yazmaya dayalıdır. Burada hatalı bir şey yok, sadece bazı öğrenciler için yalnızca dinleme ve yazma yöntemleri etkin öğrenmeyi karşılamaz.

Öğrenciler, görsel, işitsel, okuma &yazma ve kinestetik olarak adlandırılan dört öğrenme stilinden öncelikle birine, hepsine ya da birkaçının karışımına yönelebilirler. Öğrenme stili, kısaca, kişinin aldığı bilgiyi işlemden nasıl geçirdiğidir. Konumuz ergenler olduğunda, ergen beyninin yetişkin beyninden ne açıdan farklı olduğunu ve ergenlere özgü tipik öğrenme stillerini anlamakta fayda vardır.

Beyindeki gri madde, bilgiyi işlemekle yükümlüdür ve ergen beynindeki bu ve diğer alanlar 25 yaşına kadar gelişmeye devam eder. Bu nedenle, ergen beyni bir yetişkininkine benzer bağlantıları kuramaz ve bir ergenin düşünme ve öğrenme stili de tamamen kendisine özgüdür.

İsveç’te yapılan bir araştırmada, yetişkinlerin kimi zaman tamamen sessiz bir odada çalışmayı tercih ederken, hemen hemen tüm ergenlerin çalışırken ortamda bir miktar ses olmasını tercih ettikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu da ergenlerin ödevlerini yaparken neden müzik dinlediklerini anlamamız için bir gösterge olabilir. Bir ergenin öğrenme ve motivasyonunda duyguların yeri önemlidir.
 Ergenler için hazırlanan bir ders planı ya da sunumda duygulara da yer verilmesi, çoğu zaman konunun akılda kalmasına yardımcı olur. Mizah, olumlu etki bırakır, ancak iğneleyici sözler olumsuzdur ve olumsuz duygular öğrenmeye engel oluşturur. Öğrenciyi utandırmayacak ya da tehdit oluşturmayacak şekilde olumlu anlam içeren mizahi yaklaşımlar, yani espriler, şakalar öğrenme deneyimini artırır.

Yapılan aynı araştırmada, öğretmenlerin genellikle sabah insanı olduğu, buna karşılık ergenlerin öğlen 13:00 – 15:00 sularında dikkatlerini daha iyi toplayabildikleri ve ders çalışmak konusunda daha motive oldukları görülmüştür. Günün bu zaman diliminde daha hevesli çalışmak ergenlere özgüdür; daha küçük çocuklar ve yetişkinler sabah saatlerinde ergenlere göre daha iyi çalışabilirler.

Ergenlik, görsel olarak daha iyi öğrenen tek yaş grubu olmamakla birlikte,sadece dinleyerek yetişkinler ergenlere göre daha iyi öğrenmektedir. Yine aynı araştırmada ergenlerin grafiklerle ve el becerisini kullandıkları yöntemlerle daha iyi öğrendiği görülmüştür. Görme ve uygulama, ergenlerde öğrenmeyi sağlayan iki önemli unsurdur.

Çocuğumuzun kendi aklının gücünü eline alabilmesinin yolu, baskın öğrenme yöntemini bulmaktan geçer. Akıllıca ders çalışan bir öğrenci olmak demek, bilgiyi etkin şekilde özümsemeyi ve akılda tutmayı sağlayan ve kullanmaktan hoşlanılan çalışma yöntemini bulmak demektir.

Bilgiyi okulda ve hayatın içerisinde gerektiği şekilde kullanabilmenin yolu, kendimize uygun öğrenme stilini kullanmayı gerektirir. Çünkü kalıcı öğrenme, hem verimlilik hem de öğrenme sürecinden alınan keyif ile sağlanabilir.

Ergenlik, özgürlüğün görece kısıtlı olduğu, ancak sorumlulukların gitgide arttığı, ilk defa karşılaşılan kimyasal taarruzuna, yani hormonlara karşı ergen beyninin vereceği tepkiyi henüz bilmediği ve bu nedenle de değişken ruh haline ve yanlış anlamalara sebep olan oldukça karmaşık bir dönemdir. Kimi uzmanlar ergenliği, lunaparklardaki eşi benzeri olmayan ve iniş çıkışlarla yol alan hız trenlerine benzetirler. Elbette tren zamanla hızını kesecek, yol biraz daha düzgün akacak ve yolculuk da sona erecektir. Büyüme ve gelişme ile birlikte ergenlerin, her konuda olduğu gibi, öğrenme stillerinde de değişimler olacaktır.

Öğrenme stillerine göre çalışma yöntemlerine, görselişitsel ve kinestetik olmak üzere, her bir stili tek tek ele alacağımız yazılarda değineceğiz.

Yeni bilgileri keyifle öğrenmek dileğiyle…

KAYNAKLAR:

https://www.thestudygurus.com/use-learning-styles-to-get-straight-as/

https://www.livestrong.com/article/562536-adolescent-learning-styles/

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.