Özel Ergenler

Kimlere Özel Eğitim?

Derleyen: Sibel Şensu – 09.09.2016

Birleşmiş Milletler’e göre engellilik hali;

“Normal bir kişinin, kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamamasıdır”.

Engellilik hali bir yana, bir de “özel eğitim gerektirme” durumu var.

Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin “özel eğitimi” hak ettiği yaklaşımı içinde planlamalarını yapıyor. Özel eğitim dediğimizde içine hem engelli ergenlerimizin, hem de “farklı” oldukları için farklı yaklaşım gerektiren çocuklarımızın girdiği büyük bir grup oluşuyor.

Özel eğitime gerek duyulan bireyleri şöyle sınıflandırmak mümkün:

Bedensel özellikleri yönünden

Görme engelliler
İşitme engelliler
Bedensel engelliler
Süreğen hastalığı olanlar

Zihinsel özellikleri yönünden

Zekâ engelliler
Öğrenme güçlüğü çekenler
Üstün zekâlılar ve özel yetenekliler

Sosyal ve davranışsal özellikleri yönünden

Korunmaya muhtaç çocuklar
Suçlu çocuklar

İletişim özelliklerine göre

Konuşma bozukluğu olanlar

Diğer özel çocuklar

Otizm
Sosyal Uyum Güçlüğü
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2002 verilerine göre ülkemizde nüfusun %12.29’u yani yaklaşık 8.5 milyon kişi, engelli. Bizim asıl konumuz olan 10 – 19 yaş arasındaki nüfusa baktığımızda ise %4.63’ünün engelli olduğu bildirilmiş. Ortopedik, görme, işitme, dil – konuşma ve zihinsel engelli nüfus, %1,96 ve süreğen hastalığı olanlar, %2,67 oranında.

Otizmle ilgili veriler kesin değil.  550.000 kadar otizmli birey ve 0 – 14 yaş grubunda 150.000 civarında otizmli çocuk bulunduğu ve MEB verilerine göre, Türkiye genelinde devlet okullarında 2000 civarında otizmli çocuğun eğitim aldığı söyleniyor. Ne yazık ki, istatistiksel veriler konusunda eksiğimiz çok. Ama gerçek şu ki, engelli ve özel eğitim gerektiren ergenlerimiz büyük bir ilgiyi hak etmektedirler.

Ülkemizin de imzaladığı Engelli Haklarına ilişkin Milletlerarası Sözleşme’ye göre, İNSANLIK; 

  • Engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaya,
  • Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun çıkarının gözetilmesine öncelik vermeye ve
  • Engelli çocukların kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahip olmalarına, yaşları ve olgunluk seviyelerine göre görüşlerine önem verilmesine ve onlara bu hakkın tanınması için engeline ve yaşına uygun destek sunulmasına

SÖZ VERMİŞTİR.  

Bazı ilgili linkler:

http://www.engellilerkonfederasyonu.org.tr/

http://www.bedd.org.tr/

http://eyh.aile.gov.tr/

http://www.cocukvakfi.org.tr/

http://www.yasadikca.com/

http://tohumotizm.org.tr/

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.