Okul Yaşamı

İşitsel Öğrenme Stiline Göre Nasıl Ders Çalışılır?

Yazan: Ece Gökyar – 16 Mayıs 2018

İşitsel insanlar, en iyi duyarak öğrenirler. Okudukları metinde ne yazdığını sorsanız tam olarak söyleyemeyebilirler, ancak örneğin işitsel yönü ağır basan öğrenciler, sınıfta öğretmenin anlattığı hemen her şeyi hatırlayabilirler.

İşitsel insanlar, not almak gibi geleneksel çalışma yöntemlerini verimli bulmaz, sınıfta hızlı not tutanlar arasında yer almazlar. Onlar daha çok verilen bilgiyi dikkatlice dinlemeyi ya da bir konuyu tartışma esnasında öğrenmeyi tercih ederler.

Dinleme eylemiyle bağlantılı olarak konuşmaya da isteklidirler. Hatta işitsel insanlar, kimi zaman sınıfın düzenini bozacak şekilde konuşabilir ya da aksine, uzaktan bakıldığında, konuya karşı ilgisizmiş gibi bir tavır takınabilirler.

İşitsel insanların tipik bazı özellikleri vardır. Sizde ya da ergen çocuğunuzda bu özelliklerin olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. 

İşte bunlardan bazıları:


– Tartışma, münazara vb. sohbet ortamlarına bayılırlar.

– Sosyal insanlardır.

– Geçmişte yapılan sohbetlere dair güzel anıları olabilir (örneğin esprileri hatırlayabilirler).

– Şarkı sözlerini ve müzikleri gayet iyi bilirler.

– Okuma hızları biraz yavaş olabilir.

– Müzik dinlemenin yanı sıra şarkı söylemeyi, bir ezgiyi mırıldanmayı ya da bir melodiyi ıslıkla çalmayı severler.

– Yazılı bir rapor sunmaktansa sözlü olarak sunum yapmayı tercih ederler ki bu, tahmin edileceği üzere,  çok daha fazla öz güven gerektiren bir durumdur.

– Karmaşık grafik, harita ya da şemaları yorumlamakta bir parça zorlanabilirler.

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA TÜYOLARI

İşitsel insanlarda öğrenmeyi kolaylaştıran üç ana unsur, yüksek sesle tekrar etme, anlatma ve bağlantı kurmadır. Bu nedenle işitsel insanlar, dinleme ve yüksek sesle tekrarlamadan oluşan karma bir çalışma tekniğini kullanmaya çalışmalıdırlar. 

Şimdi önerilerimize biraz daha yakından bakalım:

– Sınıfta soru sorma

İşitsel öğrenciler, ders esnasında soru sormalıdırlar. Son derece basit bir soru ve karşılığında aldıkları yanıt bile bilginin kolaylıkla hafızalarına kaydedilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu durumda bu tip öğrenciler için öğretmen de önemli olan noktaları vurgulamalı ya da anlattığı şeyi daha detaylı bir şekilde açıklamalıdır.

Ayrıca, ergen çocuğunuz derste işlenen konuyla ilgili soru sorarak derse aktif olarak katılmış, derse karşı ilgisini öğretmene göstermiş olur.

– Ses kaydedici cihaz kullanma

Ders esnasında ses kaydedici bir cihaz kullanılması, sadece ders kitabına ya da deftere kaydedilen yazılı bilgiye güvenmek zorunda kalmaksızın bir dersi öğrenmek için iyi bir yöntem olabilir. Ancak bunun için öğretmenin izni alınmalı ve bu yöntemin sadece konuyu daha iyi öğrenme amacıyla kullanılacağına dair kendisine güvence verilmelidir.

Her ne kadar sınıfta not almaya çok hevesli olmasalar da, işitsel insanlar derste alınan notların faydasını görebilirler. Notlar arasında kendileri için önemli olan hususları yüksek sesle tekrar etmeleri konunun pekişmesine yardımcı olacaktır.

– Öğretirken Öğrenme

Öğretme, aynı zamanda en iyi öğrenme aracıdır. Eğer çocuğunuzun gün içinde neler öğrendiğini öğrenmek isterseniz, özellikle zorlandığı bir konuyu size öğretmesini istemek iyi bir fikir olabilir. Bir diğer yol da, verilen bilgileri yüksek sesle kendi kendine anlatmaktır. 

Elbette en ideali, sınıf içinde öğretmenin yaratacağı konuyla ilgili tartışma ortamlarına katılarak öğrenmektir. Ayrıca, özellikle sınavlara hazırlanırken evde kendi kendine yapacağı sesli bir sunumda çocuğunuzun oldukça işine yarayacaktır.

– Çağrışımla hatırlama

İşitsel insanlar öğrenme yöntemi olarak olaylar arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olacak çağrışımlar kullanabilirler. Olayları hatırlatacak sözler içeren bir şarkı ya da basit bir tekerleme işe yarayabilir. Böylelikle hafızaya yerleştirilmesi istenen bilgilerin birtakım basit kodlamalarla hafızada kolayca yer bulup hatırlanması mümkün olur. Özellikle uzun süreli hafızayı geliştirmek ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için nimonik (mnemonic) adı verilen hafızaya yardımcı bir öğrenme tekniği sayesinde bir takım hatırlatıcılar bilginin hafızadan kolayca çağrılması için kullanılabilmektedir.

– Video izleme  

Bu da işitsel insanların ders çalışırken kullanabileceği bir diğer yöntemdir. Özellikle bilimle ilgili eğitici konularda internetten yararlanmak mümkündür.

– Yüksek sesle tekrarlama / okuma

İşitsel insanlar bir konuyu yüksek sesle tekrarlayarak konular arasında daha iyi ilişki kurabilirler. Özellikle önemli unsurların ya da konunun bütününün yüksek sesle okunması ya da tekrar edilmesi işlerine oldukça yarayacaktır. Kitapları ya da sorulan soruları da yüksek sesle okuyarak daha iyi anlayabilirler.

– Akıl karıştıran seslerden kaçınma 

Her insan farklı şekilde ders çalışır, kimisi tamamen sessizliği tercih ederken, kimisi de müzik eşliğinde gayet güzel çalışabilir. İşitsel insanlar çevreden gelen seslere karşı inanılmaz şekilde duyarlıdırlar, kolayca ilgileri dağılabilir. 

Eğer çocuğunuzda işitsel yön ağır basıyorsa, ortamda hafifçe çalan bir müzik olabilir. Ancak yine de kısık sesli müziğe bile hassas olup olmadığından emin olmak gerekir. Ders çalışırken kendisinin bu konudaki tercihi önemlidir.

– Okulda öğrenme ortamlarını kullanma

Ergen çocuğunuz derslerle ilgili olarak anlamadığı konuları öncelikle konunun muhatabı olan öğretmenlerinden öğrenmeyi alışkanlık haline getirmelidir. Okul saatleri dâhilinde sorularını yöneltme konusunda yüreklendirilmesi iyi olacaktır. İşitsel insanların en iyi olduğu alanlardan biri de insanlarla arasındaki sözel iletişimdir ve bu beceriyi kullanması sağlanmalıdır.

– Çizelge, harita vb. yorumlama

İşitsel insanların çizelge, grafik, harita vb. yorumlamada bir parça sıkıntısı olabildiğinden, özellikle çocuğunuzun bunları kendisinin anlayabileceği şekilde yorumlamayı öğrenmesi teşvik edilmelidir. Bu tip görsellerin şifresini kendi kendine çözmenin hazzını yaşamak oldukça hoşuna gidecektir. Bu konuda da kendisine yol göstermek çevresindeki yetişkinlerin görevidir.

– Kendi kendini ödüllendirme

Çocuğunuz dersleriyle ilgili bir hedefe ulaştığında ya da bir ödevi tamamladığında, kendisini yüksek sesle onaylasın, tebrik etsin. “Muhteşemdin”, “Başardın”, “Harika bir iş çıkardın” gibi sözel onaylamaları duymayı kim istemez! Bu tip minik olumlamalar, aynı zamanda kendine güven duymasını ve içsel (öz) kaynaklarıyla beslenen ve kendine yeten bir birey olmasını da sağlayacaktır.

Çoğumuz sadece tek bir öğrenme stili ile öğrenmeyiz; aksine tüm öğrenme stillerinin bir karışımına sahibizdir. Bu nedenle, görsel, kinestetik vb. diğer öğrenme stillerine de göz atarak çocuğumuzun kendisine uygun yöntemlere göre çalışması en iyisidir. 

KAYNAKLAR:

https://www.thestudygurus.com/learning-styles/

https://www.thestudygurus.com/auditory-study-tips/

http://gallantlearning.com/learning-styles/20-best-study-tips-for-auditory-learners/

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.