Gündüz Saka İle Yaşama Dair

Ruhsal Gelişim – Aydınlanma ve Temel İlkeler – 1

Yazan: Gündüz Saka – 9 Haziran 2022

Etkili insan olmakla ilgili yazılarımız bizi ‘ruhsal gelişim’, diğer bir ifade ile ‘aydınlanma’ kavramlarına getirmişti. Bu kavramların etkili bir insan olmanın temelini oluşturan kavramlar olduğuna daha önce değinmiştik.

Etkili İnsan Olma” konusunun içeriğinde olan bilinç, farkındalık, sevgi, güç vs. kavramları, aynı zamanda, “Ruhsal Gelişim” kavramının da içeriğini oluşturan temel konu ve kavramlardır. Dolayısı ile sohbetimize artık bu kavramların yer aldığı yeni bir platformda devam edeceğiz.

Aslında bu noktaya tesadüfen gelmedik, çünkü yaşamın hiçbir unsurunu ruhsal gelişim kavramının dışında tutamayız. Gerçekte yaşam, bu kavram üzerine oturuyor ve gerçekleşiyor. Bu durumu konularımız ilerledikçe daha net görüp anlayabileceğiz. O zaman sözü daha fazla uzatmadan konumuza girelim ve ruhsal gelişim veya aydınlanma dediğimiz süreci tüm boyutlarıyla görelim ve anlamaya çalışalım.

Aydınlanma veya ruhsal gelişimin temel ilkelerine dair bilgiler, insanlık tarihi kadar eski bilgilere dayanıyor ve günümüzde de birçok insan tarafından bilinip önemseniyor. Ben de sohbetlerimizde geçmişte sembolik olarak ifade edildiği için yeteri kadar anlaşılamamış ve dogma olarak kabul edildiği için günün koşullarına göre uyarlanamamış, hayata ve insana dair bilgileri, belli bir sistem ve bütünsellik içerisinde yeni bir ifadeyle paylaşmaya çalışacağım.

Yazılarımızda yer yer ‘Tanrı’ kelimesi kullanılmaktadır. Bu kavram, kesinlikle mistik, felsefi ve ruhani bir anlam taşımayıp, hiçbir görüşü ve düşünceyi işaret etmemektedir. Bu kavram, teknik bir kavram olarak, yaşamın bütünlüğü içinde, insan olarak bulunduğumuz noktayı daha iyi ifade edebilmek için kullanılmıştır. Var oluşumuzun sınırlarını, belki de sınırsızlığını ifade etmektedir. ‘Tanrı’ kelimesi ile sadece enerji ve bilinç olarak geldiğimiz ana kaynak ifade edilmektedir.

Öncelikle ‘ruhsal gelişim’ kavramının en geniş çerçeveden tanımını yaparak başlayalım. Çevremiz tarafından şekillendirilen ve bize kodlanan düşünce sisteminden ayrılıp, yaratıldığımız özümüze ait düşünce ve kodlara geri dönerek yaşamımızı yeniden şekillendirme sürecini, “Aydınlanma ve Ruhsal Gelişim” olarak ifade ediyoruz. Bunun için yapılan çalışmalara da “Ruhsal Gelişim Çalışmaları” diyoruz. 

Yukarıdaki paragrafta ‘yeniden şekillendirme’ kavramı kullanılmaktadır. Bu, aslında ‘değişim’ anlamına geliyor.  Dolayısı ile Ruhsal Gelişim, özünde bir değişimdir ve bir süreci içerir. Yaşama ve yaşananlara bakmakta olduğumuz bir noktadan, başka bir noktaya evrilmek ve gitmek demektir. Bu durumda, değişim zihnimizde oluyor ve ruhumuza yansıyor.

Ruh olarak var olmamız, bugün veya bu hayatımızda başlamadı. Bizim aklımızın eremeyeceği veya bilemeyeceğimiz kadar eski zamanda, bir bilinç ve enerji bütünlüğünden ayrıldığımız veya özgür bırakıldığımız anda başladı ve hala devam ediyor. Ruh olarak adlandırdığımız bu var oluş hali birçok yaşam formu ve bedenli yaşamdan geçerek bugünlere kadar deneyimler yaşayarak geldi. Bu süreç gelecekte de devam edecek. Bunu bir yolculuğa benzetirsek, bir yolculuğa çıktık yürüyoruz ve döneceğimiz yer de ilk çıktığımız nokta olacak.

İşte ruhumuzun ilk var olduğu andaki saflığına, tamlığına ve evrenle bütünlük haline doğru değişimine ruhsal gelişim diyoruz. Bu hayatımızda ve bugün yaşanan değişime ‘gelişim’ diyoruz. Çünkü ilk saflığımızdan uzaklaştığımız için eski halimize geri dönmeyi ‘gelişim’ olarak ifade ediyoruz.

Bu değişim, bizim düşünce sistemimiz ve dolayısı ile enerjimizde de önemli bir farklılığa neden olmaktadır. Söz gelimi, toplam bedensel frekansımız ve enerjimiz artacaktır. Böylelikle gelişimin doğal sonucu olarak, yaşamda daha etkili ve düşündüğünü gerçekleştiren bir insan haline geleceğiz. Dolayısı ile değişim öncelikle ve sadece zihnimizde olacak, diğer bir değişle, önce duygu ve düşüncelerimizde gerçekleşecek, daha sonra davranışlarımıza ve hayatımızın kalitesine yansıyacaktır.

Eğer hayatımızda her şey yolunda ise, yani sağlığımız yerinde, maddi sorunlarımız yok, ilişkilerimiz güzel ve dengeli, her koşulda keyifli ve mutlu hissederek yaşıyorsak, değişim için çabada olmamıza gerek bulunmuyor. Her ne düşünüyor ve yapıyorsanız bence yapmaya devam edilmeli. Şayet bunların aksine, bir şeyler yolunda gitmiyor ve mutsuzsak, sağlık problemleri, maddi ve manevi zorluklar deneyimliyor, ilişkilerimizde sıkıntılar yaşıyorsak, sorun olmasa bile yaşam rutine binmişse, coşku ve huzur yeterli değilse, çalışma hayatında mutlu değilsek, yeni bir şeyler yapmanın zamanı gelmiş demektir.

Kendine yatırım yapmak

Şehir plancısı olarak yaklaşık yirmi sekiz yıllık meslek hayatımda, bir şekilde küçük, büyük, birçok yatırım kararının içinde oldum, planlamalar yaptım. Bu deneyimlerde şunu gördüm ki, tüm fiziksel yatırımların bir ömrü oluyor ve bir süre sonra ekonomik ömürlerini dolduruyorlar.

Kendi hayatımda değişim süreci başladıktan sonra çevreme ve kendi hayatıma daha alıcı bir gözle bakmaya başladım ve asıl değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu gördüm. İnsana yapılan yatırım kalıcı oluyor ve sürekli gelişerek, kendini yenileyerek değer üretmeye devam ediyor. Daha detaylı baktığımda, insanın kendisine yaptığı yatırımın ise yapılabilecek en doğru seçim ve “En değerli yatırım” olduğunu anladım. Bu nedenle, kendisi için küçük de olsa bir şey yapanları çok takdir ediyor ve destekliyorum.

Kendi hayatımızı ve hatta çevremizi olumlu olarak etkileyecek ve güzellikler yansıtacak şekilde kişinin kendisini geliştirmesi çok değerli. Bu nedenle kendimize yaptığımız yatırım asla boşa gitmiyor. Kitap okumak, spor, yoga, pilates, meditasyon yapmak, bir hobimizin olması, bir sanat dalı ile ilgilenmek gibi etkinlikler kendimize yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan bazılarını oluşturuyor.

Bu sıralarda kendimize başka ne tür bir yatırım yapalım diye düşünenler için, benim önereceğim alan; daha bilinçli bir yaşam için, ruhsal gelişim çalışmaları olacaktır. Aslında bu herkese önereceğim bir alan. Doğru bilgilere dayanan ruhsal gelişim çalışmalarının sonuçları insanı şaşırtacak kadar etkili ve önemli olabiliyor. Ayrıca diğer hobi, gezi vs. gibi keyifli aktivitelerden vazgeçmeye gerek kalmıyor. Bence, siz de kendinize bir şans verin ve deneyin.

Ruhsal gelişim süreci ve çalışmaları temelde şu konulardan oluşuyor: Farkındalık, İçsel Denge ve Hatırlamak. Bu konuları kendi içinde iyi anlayıp bilinçlenmek adına hayatımıza dahil etmeliyiz. Bunun için bir sonraki makalemizde ‘farkındalık’ hakkında sohbet edeceğiz ve temel prensipleri öğrenmeye başlayacağız. 

Tekrar görüşmek dileği ile sevgiler.

ÇALIŞMA: Her makalede ve konuda yeri geldikçe zihinsel değişimde bize yardımcı olacak bazı çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Bunlar enerji teknikleri, arınma çalışması, olumlamalar ve meditasyonlar şeklinde olacaktır.

Aşağıdaki cümleleri içimizden konsantre olarak birkaç kez tekrar edebiliriz. Böylelikle zihnimizde olumlu yönde bir kodlama sürecini başlatmış oluruz.

  • Kendimi değişime açıyorum.
  • Değişim önünde engel olan tüm bilinçaltı ve egomun oyunlarını etkisiz kılıyor ve zihnimi değişime açıyorum.
  • Değişime direnmeme neden olan tüm korku, kaygı ve endişelerimi zihnimden siliyor ve iptal ediyorum.
  • Hayatta adım atmaktan korkmuyor, kendimi değişime açıyorum.

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.