Sağlık, Tehlikeler

Madde Bağımlılığı – 3. Bölüm

Yazan: Prof. Dr. İbrahim Öztek * – 9 Ağustos 2017

Birinci bölümünde “Madde Bağımlılığı”nın etraflıca ele alındığı, ikinci bölümünde ise ülkemizde ve dünyada uyuşturucu kullanımıyla ilgili durum ile bonzai hakkındaki bilgilerin yer aldığı yazı dizimizin üçüncü ve bu son bölümünde, uyuşturucuya esir olan kişilerin profili ile gençlerin bu tehlikeden nasıl uzak tutulabileceğine dair görüşler paylaşılmaktadır.

UYUŞTURUCUNUN ESİRLERİ

 • Şefkat ve sevgiden uzak büyümüş,
 • Çocukluk ve ergenlik çağında aile yuvasının sıcaklığını ve güzelliklerini tatmamış,
 • Şiddet görmüş, horlanmış, iyi okul ve eğitim görmemiş,
 • Arkadaş çevresi sokaktan gelmiş ve sokağı mesken edinmiş,    
 • Güzel meziyetler edinememiş, kendisini geliştirecek sportif veya kültürel bir ortam bulamamış,
 • Teselli bulacak bir sevgili veya candan dosta daima muhtaç olmuş ve bunların kıymetine hiçbir zaman varamamış, daima hayal kırıklığına uğramış,
 • Kısa yoldan zengin olma, emeksiz kazanç sağlama ve şöhrete ulaşma kapılarında hüsrana uğramış gençler,

önce sigaranın, sonra tinerin, sonra birayla başlayan alkolün ve ilerleyen zamanlarda da uyuşturucunun esiri olurlar.

KESİNLİKLE DENEME!

Sigara, bira veya bir başka hafif alkol ya da herhangi bir uyuşturucuyu sakın eline alma! 

Bir kez deneyen, bu korkunç tuzağa düşecek ve onun esiri olacaktır. 


Uyuşturucu çare değildir. 

Uyuşturucu, çaresizlerin çaresi olamaz, problemleri çözmez. Uyuşturucudan medet ummak zayıflıktır. 

Önce sabır, sonra metanet ve cesaret her problemin üstesinden gelecektir. 

Derdini sevdiklerinle, arkadaşlarınla, aile büyüklerinle paylaş, muhakkak çare bulunacaktır. 

Uyuşturucu çare değildir.

ÇARELER

Çocuk doğduğundan itibaren güzel uğraşlara yönlendirilmek zorundadır. 

Ana kucağından ve ana okulundan itibaren iyi eğitim almalıdır. 

Çocuğa pedagojik olarak iyi arkadaşlık ilişkileri, paylaşım ruhu, insan – hayvan – çiçek ve tabiat sevgisi aşılanmalıdır. 

Ayrıca bir müzik aletini kullanma, tiyatro, dans, koro vb. bir sanat dalına yönlenme, folklor, satranç, kitap ve izcilik gibi konulara yaklaşımı ve sevmesi sağlanmalıdır. 

Çocuğun alacağı eğitimler içinde spor çok önemli bir yere sahiptir. Çocuk hangi tür uğraşa yönlendirilirse yönlendirilsin, bunun dışında muhakkak bir temel spor yapmalıdır.

Geleceğin yıldızları:

Temel spor, yüzme, jimnastik ve atletizmdir. Bununla beraber, mücadele sporları da temel spor grubundadır. 

Spor kültürü ve spor bilinci, sporun ana temellerini oluşturur. Bu eğitim ve terbiye ile fizik, anatomik ve zihinsel gelişim öne çıkar. Sağlıklı nesiller böyle yetişir. 

Sağlıklı nesiller gelecekte Sağlık Bakanlığı’nın ve Milli Savunma Bakanlığı’nın harcamalarında en büyük tasarrufu sağlayacaktır. Zira sağlıklı nesiller için sağlık harcamaları son derece az olacak, sağlıklı nesiller hazır ordu olduğu için bu konudaki harcamalar da azalacaktır. 

Ayrıca spor, tüm kötülüklere karşı savunmada en önemli kalkandır.

Halk sağlığının önemi

Halk sağlığına önem veren modern ülkelerde olduğu gibi milletimizin topyekün spora yönlendirilmesi, gençliğimizin ve dünyanın başının belası sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların da önünü alacaktır. 

Sporcu gençlik, gelecekte insanlığın efendiliğine adaydır.

Atatürk ve spor

Atatürk, değişik zamanlarda yaptığı spor tariflerinde, sporu daima millilik ve vatan duyguları ile özdeşleştirmiştir.

Spor, vatan müdafaasının en önemli unsurlarından birisidir.

Spor, Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarındandır.

Spor, her yaştaki insanımıza vatani ve milli gaye ve milli terbiye çerçevesinde verilecek beden eğitimidir.

Spor, çocuklarımızı geleceğe hazırlar.

Özellikle zeki, çevik ve ahlaklı çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanmasında en önemli etken olan sporun, oyun ve okul çocukluğu çağından itibaren yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak kabullenilmesi, zamanın büyük bir kısmının bu şekilde değerlendirilmesi çok önemsenmelidir.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları bünyesinde 1996 yılından itibaren açmış olduğumuz ve üç – dört bin çocuğa ulaşan Türkiye çapındaki judo kurslarının etkinlik ve sonuçları tarif edilemez değerde iyi boyutlara ulaşmıştır. Bu tür sportif etkinlikler artırılmalıdır.

Daha sonra sokak çocuklarına da uygulanan bu yöntemin, pek çok sokak çocuğuna yüksek şahsiyet ve onur kazandırdığı gözlenmiştir.

Her fırsatta ilkokuldan üniversitelerimize konuya ilişkin verdiğimiz konferanslarımızda öğrenciler uyuşturucu konusunda eğitildikleri gibi, aynı zamanda her biri uyuşturucu ile mücadele edecek kahramanlar olarak yetiştirilmektedir. Uyuşturucu, insanı insanlığından eden, dünya gençliğinin başının belasıdır.

MÜCADELE

Bonzai gibi öldürücü maddeler ile sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların edinilmesinde ve mücadelesinde, aile, okul / öğretmen, arkadaş, çevre ve sosyal alanın etkileri büyüktür. 

Daha sonra medya, sivil toplum örgütleri ve devlet / polis gelir.

Bunun için şöyle bir görev taksimi gerekmektedir:

1.Aileye düşen görevler

2. Arkadaşa düşen görevler

3. Basın ve yayın organlarına düşen görevler

4. Devlete düşen görevler

Aile ve eğitime ait koşulları, tıbbi – sosyal – ekonomik ve adli boyutları olan bu konuda, öncelikle eğitime yönelik ve yasal önlemler ciddi bir şekilde ele alınmalıdır.

Çocuk ve gençler, her çeşit uyuşturucunun ölüme yol açan ruhsal ve bedensel (fiziki) etkilerinden kurtarılmalıdır.

Eğitimin ve sporun başrolü oynadığı bu problemde, arkadaş çevresi, aile çevresi, okul çevresi ve sosyal çevrenin önemi çok büyüktür.

Mücadele sırasında bu çevreler her yönü ile tartışılmalı, uyarılmalı, onlarla işbirliği yapılmalı, destek olunmalıdır.

Her sınıftan aileler ve toplumsal kurumlar yeterince uyarıcı çaba içinde bulunmamaktadır. Bu çevreler büyük bir gayret içine sokulmalıdır.

Bazı medyatik yayınlar uyuşturucu için özendirici nitelik taşımaktadır. Basın ve yayın organlarının caydırıcı ve eğitime yönelik programlarına ağırlık verilmelidir.

En etkili çözüm ise, aile şefkatidir. Her ne olursa olsun, ailelerin çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaşımları sağlanmalıdır.

 • Gençlerimiz, yalnız uyuşturucu değil, her konuda bilinçli bir şekilde yetiştirilmelidir.
 • Akıl, ruh ve beden eğitimini en yüksek düzeye çıkartırken, bilim ve teknolojinin de mimarları olarak, ülkemizi çağdaş medeniyetlerin  üzerine taşımayı  amaç edinmelidir.
 • Şanlı bayrağımızı her alanda en yükseğe dikmek için koşmak onlardan beklentilerimizdir.  
 • Bunun için, kesinlikle hiçbir ülke çocuklarından eksikleri yoktur. Milletimizin geleceği olan çocuklarımız akıllıdır, zekidir, çalışkandır.

Uyuşturucunun tuzağına düşenler bizim bir parçamızdır. Onlar da bizim çocuklarımız, onların da sevgiye, şefkate, sıcak bir yuvaya, sıcak bir yemeğe, güzel giyinmeye ve iyi eğitim almaya hakları olduğu unutulmamalıdır.

Onlar da bizim insanlarımızdır. Onlar ailelerindeki geçimsizliğin, yanlış arkadaş seçiminin veya tuzağa düşmüş olmanın kurbanlarıdır. Onların yerinde biz olabilirdik. Onları bu korkunç durumdan kurtarabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız.

Sevgi, iyi arkadaşlık, sıkı aile bağları ve milletimize has geleneklerimize gösterilecek özen, toplumumuzu her alanda yüceltecektir. Gençlerimiz, kötü alışkanlıkların üstesinden gelecek güçtedir.


* Prof. Dr. İbrahim Öztek, 

Türkiye Olimpian Derneği Başkanı ve TMOK Üyesi,
Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Onursal Başkanı,
Uluslararası Sigara Alkol Uyuşturucu İle Mücadelede Kültür Ve Spor Birliği Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Eş Başkanı’dır.

Süper Ergen’de üç bölüm halinde yayımladığımız bu çalışma: 

1. “Tiner deneysel araştırması”’nın bir bölümü şekliyle yurt dışında yayımlanmış “Pharmacological  Research, 1998 (38) 3: 209-214” ve TÜBİTAK teşvik ödülü kazanmıştır.

2. Çocuk Esirgeme Kurumları çocuklarına, bir protokolle uzun yıllar antrenör, hakem ve malzeme vererek, ayrıca Türkiye çapında organizasyonlar düzenleyerek, judo sporu ile eğitim verdiğimiz için çalışmalarımız, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nce altın madalya ile ödüllendirilmiştir.

KAYNAKLAR: 
1. Saygı A. Zor E. Baloloğlu H. ÖZTEK İ. Süngün F. Gider, M. Özbeyli . Talha G. Tiner İnhalasyonunun Solunum Sistemine Etkisi (Deneysel Bir Çalışma). Türkiye Ekopatoloji Dergisi  1997;3 (1-2) : 1-5.

2. Zor E.  Saygı A. Baloğlu H.  ÖZTEK İ. Süngün F. Uğurlu S. Erçağ E.Özbeyli D. Tiner İnhalasyonun Erkek Sıçanlarda Solunum Sistemine, Diğer Hayati Organlara, Hareket Sistemine ve Davranışlara Etkileri. Heybeliada Tıp Bülteni 3(2):10 -16,1997

3. Ulakoğlu E.Z.  Saygı A. Gümüştaş M.K. Zor E.  ÖZTEK İ. Kökoğlu E.: Alterations in Superoxide and Dismutase Activities, Lipid Peroxidation Glutatione Levels in Thinner İnhaled Rat Lungs Relationhip Between Histopathalogical  Properties. s Pharmacological  Research,1998 (38) 3: 209-214. BU ÇALIŞMA TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLÜ KAZANMIŞTIR. 9 MART 1999,TİPİ: C1. 

4. G Erdem, CY Eke, K Ögel, S Taner, Lise Öğrencilerinde Arkadaş Özellikleri ve Madde Kullanımı, Bağımlılık Dergisi 2006;7(3):111-116

5. Vural M, Ögel K. Toluene maruziyeti sonucu gelişen uçucu madde koklamaya bağlı ani ölüm sendromunun muhtemel biyolojik mekanizmaları. Bağımlılık dergisi 2007 8(3) 141-145

6. A Aksoy, K Ögel. Sokakta Yaşayan Çocuklarda Kendine Zarar Verme Davranışı Ve Madde Kullanımı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(3):163-169

7. Jonathan Santlofer, Marijuana Günlükleri, Altıkırkbeş Basın Yayın 2015

8. Prof.Dr.Ertuğrul Köroğlu, Bağımlılıktan Kurtuluş – Psikiyatri Başvuru Kitapları, Hyb Yayıncılık 2016

9. Emrullah Yıldız, Bağımlılık Terimleri Sözlüğü, Truva Yayınları 2016

10. Zafer Ercan, Labirent Çıkmazı – Bağımlılıkla Mücadele Rehberi, İnkılap Kitabevi 2016

11. Zafer Ercan, Uyuşturucunun Harman Yeri-Bir Narkotikçinin Kaleminden Erken Uyarı Sistemi 2, Nemesis Kitap 2012  

12. Zafer Ercan, Kapımızdaki Düşman: Uyuşturucu, Doğan Kitap 2007

13. Raşide Gövebakan, Veli Duyan, Madde Bağımlılığı ve Aile, Yeni İnsan Yayınevi 2015

14. Kültegin Ögel, Bağımlı Aileleri için Rehber Kitap – Alkol, Uyuşturucu, Bilgisayar, Sigara ve Diğer Bağımlılıkları Olanların Yakınlarına Bilgiler Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2014

15. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Serdar Nurmedov Bağımlılık Sanal veya Gerçek 5.Baskı, Timaş yayınları 2017

16. Sabahattin Kuş, Tütün Kontrolü ve Ticaret İhtilafı, Yeşilay Yayınları 2014

17. Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığı: Önleme Tedavi ve Rehabilitasyon Çalıştayı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay yayınları, 2014

18. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2014-2015.

19. Eskişehir Valiliği, Eskişehir Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kurulu’nun, uyuşturucu kullandığını beyan edenler için düzenlenen madde kullanımı risk analizi anket formu verilerinin değerlendirilmesi: Bu analiz Eskişehir ilinde uyuşturucu madde kullanılması suçundan hakkında işlem yapılan ve samimi olarak uyuşturucu kullandığını beyan eden 235 kişinin anket sorularına vermiş oldukları cevapların değerlendirilmesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır,03/02/2010.
20. 2015 Raporları: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC)raporu, Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB)’nun raporu, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) Türkiye raporu.

Yasal Uyarı: Her hakkı www.superergen.com’a ait olan özgün içerik, Fikir ve Sanat Eserleri ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. https://www.superergen.com adresine çalışır durumda link verilerek alıntı yapılabilir.